InnoCampus Programı Genel Bilgi

InnoCampus, işbirliğine dayalı inovasyon ve girişimcilik deneyimlerini genç girişimcilere yaşatmak amacıyla tasarlanmış kar amacı gütmeyen bir projedir.

 

InnoCampus, üç konteynırdan oluşan ve tırlarla şehirden şehire taşınabilen sıradışı bir mekanın içinde girişimcilik, inovasyon, yaratıcılık ve 3 boyutlu üretim teknoloji eğitimlerini sunmaktadır. Sunduğu programlar arasında girişimciler için girişim hızlandırıcı, lise girişimcilik ve yaratıcılık kampı ve çocuklar için teknoloji atölyeleri vardır. Bunlara ek olarak 2017’den başlayarak Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü desteğiyle mülteci girişimciliği eğitimleri vermeye başlayacaktır.

 

InnoCampus’ün amacı, Türkiye’nin her bölgesindeki gençlere girişimciliğin farklı aşamalarında ihtiyaçları olan araçları öğretmek, cesaret vermek ve onları yolculuklarının ilerleyen aşamalarında da destek alabilecekleri kişi ve kurumlarla tanıştırmakır. Ülkemizin ilerlemesi için girişimciliğe, inovasyona ve yaratıcı düşünceye yapılan yatırımın önemine inanarak yola çıkan InnoCampus takımı bu programı gönüllü eğitmen ve mentorların desteği ve sponsorlarının katkısıyla yürütmektedir.

InnoCampus, Mart 2015’te Adana’dan başlayarak şu ana kadar İzmir, Çanakkale, İstanbul ve Gaziantep’te toplam 6 farklı program gerçekleştirdi. Bundan sonraki duraklarımız ise sırayla İzmir, Şanlıurfa ve Hatay olacak.

InnoCampus’un web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

TİM İnovasyon haftası tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.

Habertürk’te hakkımızda yapılan haberi izleyebilirsiniz.

InnoCampus Takımının Felsefesi

InnoCampus takımı, dünyadaki değişime olumlu katkılarda bulunmak isteyen bireylerden oluşuyor. Bunun için önce kendilerini değiştirdiler, InnoCampus’e ve onun temsil ettiği fikre yaşamlarının merkezinde yer verdiler. Bu fikir, merakla ve cesaretle yaratıcı potansiyellerini gerçekleştirmek isteyen gençleri, kendilerine güç ve ilham verecek bir topluluğun parçası haline getirmek, bu deneyim sayesinde başarılı birer girişimci olmalarını sağlamaktır.

InnoCampus, güvene dayalı takımlar ve bu takımlardan oluşan bir topluluk oluşturmayı, birlikte çalışma ve öğrenmeyi, bunları yaparken eğlenmeyi, yarattıkları her yenilikçi ürün, hizmet, süreç veya sistemin topluma ve dünyaya olumlu bir katkı sağlamasına önem verenleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Daha fazla bilgi için: www.innocampus.org

Yeni Çalışma Arkadaşımız Siz Olabilirsiniz

Siz de bizimle aynı ruhu taşıyor ve deneyim, bilgi ve becerilerinizi paylaşmak istiyorsanız, aşağıdaki ilanlarımızı okuyup, uygun posizyonlar için başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvuru için kendinizi anlatan bir tanıtım yazısını ve özgeçmişinizi info@innocampus.org adresine gönderin lütfen. En geç 3 gün içinde size geri döneceğiz.

InnoCampus

İletişim Yöneticisi

arıyor

Başvuru için son tarih 31 Haziran 2017’dir. Başvuru için kendinizi anlatan bir tanıtım yazısını ve özgeçmişinizi info@innocampus.org adresine gönderin lütfen. En geç 3 gün içinde size geri döneceğiz.

Sorumluluklar:

 • InnoCampus’ ün ruhuna uygun bir iletişim stratejisi geliştirilmesi, programın yurtiçi ve yurtdışında daha fazla duyulması için özgün, yaratıcı ve yeri geldiğinde sıradışı yöntemlerin tüm iletişim kanallarında uygulanması,
 • Websitesi ve sosyal medya içerik yönetimi,
 • Başta dijital olmak üzere tüm çevrimiçi ve dışı iletişim aktivitelerinin yürütülmesi ve iletişim materyalleri konusunda doğru brieflerin verildiğinden emin olunması,
 • Kurum dokümanlarının oluşturulması, baskı ve dağıtım süreçlerinin koordinasyonu,
 • Gerektiğinde çevrimiçi ve dışı mecralarda yer alacak mesaj ve görsel tasarımların yaratılmasına katkıda bulunulması, değişikliklerin yapılması veya yönetilmesi,
 • Basınla, paydaş kurumlarla ve üçüncü kişilerle iletişimin sağlanması,
 • Reklam ve halkla ilişkiler kampanyalarının düzenlenmesi,
 • InnoCampus program ve projelerin tüm kanallara ve paydaşlara her türlü tanıtım ve duyurularının yapılması,
 • InnoCampus elçilerinin eğitilmesi ve yönlendirilmesi,
 • InnoCampus katılımcıları ve mezunlarıyla ilişkilerin geliştirilmesi,
 • Düzenli olarak InnoCampus gündemine uygun meetup/paydaş toplantısı düzenlenmesi, içerik oluşturulması ve organize edilmesi,
 • İş geliştirme kapsamında yeni proje ve fikirler üretilmesi.

Aranan Özellikler:

 • Türkçe ve İngilizce’yi iletişim ve raporlamada üst derecede kullanabilmek
 • MS Office uygulamalarına hakim olmak
 • Görsel iletişim tasarımı ve grafik tasarımı konusunda deneyim sahibi olmak
 • Fotoğraf ve video düzenleme konusunda yetkin olmak olmak
 • Bir şirketin veya kurumun websitesi ve sosyal medya içerik yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak
 • İnsan ilişkilerinde girişken, uyumlu, pozitif ve ikna edici olmak
 • Topluluklara etkileyici şekilde hitap edebilmek
 • Seyahat konusunda esnek olmak
 • Proaktif ve yaratıcı olmak

Faydalı Özellikler:

 • İletişim Fakültesi öğrencisi veya mezunu olmak veya iletişim alanında profesyonel olarak deneyim sahibi olmak
 • Yaratıcı ve yenilikçi işlerle uğraşmış olmak
 • Girişimcilik ve teknoloji ile yakından ilgili olmak

InnoCampus

Proje Koordinatörü

arıyor

Sorumluluklar:

 • Program içeriğini geliştirme, iyileştirme
 • InnoCampus’ün stratejik planını program yöneticisiyle geliştirme
 • Başvuruların değerlendirilmesi
 • Girişimci takımların seçim süreci ve koordinasyonu
 • Eğitmenlerin takviminin organize edilmesi
 • Etkinliklerin koordinasyonu ve takvimi
 • Girişimci takımlarla yakın çalışma yapmak ve onlara destek olmak.
 • InnoCampus paydaşlarıyla ilişkilerin geliştirilmesi (üniversite, öğrenci kulüpleri, hocalar, sponsorlar, şirketler, ticaret ve sanayi odaları, vs.)
 • InnoCampus programının tanıtım ve duyurulmasında iletişim sorumlusuna destek

Aranan Özellikler:

 • Türkçe ve İngilizce’yi iletişim ve raporlamada üst derecede kullanabilmek
 • En az 3 sene kurumsal, proje ya da girişimcilik tecrübesi
 • Takım içerisinde liderlik özelliği gösterebilme
 • Farklı görevleri önceliklendirme, planlama ve uygun takvime oturtma becerisi
 • Dünyadaki girişimcilik, inovasyon ve teknoloji alanlarıyla ilgili olmak ve trendleri takip etmek
 • Proje yönetimi ve iletişim için yeni uygulamaları kullanma tecrübesi, becerisi (Asana, Slack, Mailchimp, vb)

Faydalı Özellikler:

 • Proje hazırlama tecrübesi
 • Etki değerlendirme tecrübesi
 • Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini yakından tanımak
 • Girişimcilik eğitimi, kuluçka merkezi veya hızlandırıcı tecrübesi
 • Daha önce bir girişim hızlandırıcı ya da kuluçka merkezinde çalışmış olmak
 • Sosyal medya yönetim tecrübesi

InnoCampus

YapLab Yöneticisi

arıyor

Sorumluluklar:

 • YapLab eğitimlerini vermek (3B yazıcı, lazer kesici, masaüstü CNC, Arduino, Android App Inventor, vb.)
 • YapLab ekipmanlarının bakımından ve çalışır halde olmasından sorumlu olmak
 • Yeni üretim atölye çalışmaları tasarlamak
 • Girişimciler prototiplerini üretirken yardımcı olmak
 • Yaratıcı yeni YapLab projeleri yapmak

Aranan Özellikler:

 • 3B tasarım, modelleme, YapLab ekipman arayüz yazılım tecrübesi
 • YapLab, makerlab, hackerspace tecrübesi ya da buralardaki ekipmanları iyi kullanmak
 • Kendisi de yaratıcı mekanik, elektronik, yazılım projeleri yapıyor olmak
 • YapLab ile ilgili sunum ve eğitimler için iyi Türkçe sunum ve iletişim yeteneği
 • İnternetteki kaynakları takip edebilmek için iyi İngilizce bilgisi
 • Mühendislik eğitimi (tercihen elektronik, bilgisayar, makine, mekatronik)
 • Dünyadaki girişimcilik, inovasyon ve teknoloji alanlarıyla ilgili olmak ve trendleri takip etme

Faydalı Özellikler:

 • Proje hazırlama tecrübesi
 • İngilizce’yi iyi derecede kullanmak

InnoCampus

YapLab Uzmanı

arıyor

Sorumluluklar:

 • YapLab ekipmanlarının bakımından ve çalışır halde olmasından sorumlu olmak
 • Üretim takip ve bakım takip çizelgelerinin takip etmek
 • Prototip yapmak isteyen takımlara üretim süresince destek vermek
 • Elektronik kitlerin stoklarını tutmak ve takibini sağlamak
 •  Sarf malzemelerinin stoklarını tutmak ve takibini sağlamak
 • Gün içinde ve sonunda YapLab düzeninden sorumlu olmak
 • Atölye çalışmaları ve derslerden önce ekipmanları ve gerekli malzemeleri hazırlamak
 • Yeni ve yaratıcı YapLab projeleri üretmek
 • Yeni ve mevcut teknolojileri öğrenmek ve takip etmek

Aranan Özellikler:

 • Üretici ve yaratıcı ruha sahip olmak
 • 3B yazıcı, lazer kesici, masaüstü CNC ve Arduino kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak
 • Belirli düzeyde teknik altyapısı veya eğitiminin olması
 • 21.yy teknolojilerine aşina olması
 • Dünyadaki girişimcilik, inovasyon ve teknoloji alanlarıyla ilgili olmak ve trendleri takip etme

Faydalı Özellikler:

 • Üretim veya prototipleme ile ilgili proje tecrübesi
 • İngilizce

InnoCampus

Arapça – Türkçe – İngilizce Tercüman

arıyor

Sorumluluklar:

 • Gaziantep’te Ocak – Mayıs 2017 döneminde yapılacak 5 aylık Inovasyon ve Girişimcilik Programı kapsamında InnoCampus Takımı’nın parçası olmak
 • Program duyurularının Türkçe-Arapça tercümelerinin yapılması
 • Eğitimler boyunca Türkçe ve İngilizce’den Arapça’ya simultane tercümelerin yapılması
  (InnoCampus eğitimi çoğunlukla Türkçe olmak üzere kısmen İngilizce verilecektir. Ana dili Arapça olan bazı katılımcıların konuların tercümesine ihtiyacı olabilir.)
 • Arapça ve Türkçe konuşan takımların program süresince kendi içlerinde iletişiminin sağlanması

Aranan Özellikler:

 • Tercihen Üniversitelerin Arap Dili ve Edebiyatı ya da Mütercim Tercümanlık bölümlerinden mezun,
 • Akıcı şekilde Arapça, Türkçe ve İngilizce okuyabilen, anlayabilen, yazabilen ve konuşabilen (Tercihen ana dili Arapça olan)
 • Simultane Çeviri konusunda en az 2 yıl deneyimi bulunan,
 • MS Office bilgisi olan,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Planlama ve organizasyon becerisine sahip, iletişim yetenekleri güçlü
 • Gaziantep’te ikamet eden
 • Esnek çalışma saatlerine uygun
 • Yurt içi seyahat engeli olmayan

Faydalı Özellikler:

 • Konferans ve seminerlerde çevirmenlik tecrübesi
 • Mültecilerle çalışma tecrübesi
 • Girişimcilik ve teknoloji alanında Arapça ve Türkçe terminolojiye hakim olma